Barn, unga och skola

Mer än bara lite kul - en skrift om hur man kan utveckla fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar

Många kommuner gör inte tillräckligt för att barn och unga med funktionsnedsättningar ska kunna delta i kultur- och fritidsverksamheter. Många barn och ungdomar med funktionsnedsättningar utestängs från fritidsaktiviteter där de bor. Dålig samordning, negativ attityd hos ledare, brister på tillgänglighet och ont om ledsagare är några förklaringar. 

Handboken Mer än bara lite kul ger råd och tips på hur fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar kan utvecklas. Syftet är att visa på nya grepp om hur man kan tänka för att alla barn ska kunna delta i det allmänna fritidsutbudet. Tryckår:  2007

Mer än bara lite kul.pdf

Film: Vad är viktigt för barn och unga?

Vad är egentligen viktigt när barn och unga möter samhällets stödverksamheter? I filmen svarar 17 av de barn och unga som medverkar som experter i projektet Delaktiga barn och unga. Experterna kommer från olika delar av landet, är i olika åldrar och har erfarenhet av olika typer av stödverksamheter. 

Diskussionsfilmer

Filmerna är fria att använda som utgångspunkt för diskussion i olika sammanhang , på möten, föreläsningar och seminarier. Du kan visa dem online eller ladda ner de högupplösta filmerna till din dator. De tål att ses i storformat via projektor.

Här laddar du ner filmerna: diskuteradelaktighet.se

Filmpaketet har tagits fram av projektet Delaktiga barn och unga tillsammans med Folke Bernadotte Stiftelsen.

Vägledning: Viktigt att det är på riktigt 

samlar erfarenheterna från de barn och unga som arbetat i projektets expertgrupper och vuxna inom modellverksamheterna. En viktig lärdom är att barn och unga med funktionsnedsättning är mycket intresserade av att vara med och utveckla stödverksamheter som de möter – när det är på riktigt. Barnen och ungdomarna vill att deras arbete ska leda till konkreta resultat och verkligen göra skillnad. Men hur ska det gå till i praktiken?

Vägledningen Viktigt att det är på riktigt.pdf

 Skrift: Expertgruppen på BUP ger sina bästa tips till vuxna

Projektets expertgrupp på BUP i Karlstad har samlat goda råd till föräldrar och andra vuxna i en skrift. Det handlar om vad vuxna behöver lära sig för att kunna ge bra stöd till barn och unga med ADHD. 

Läs skriften Lyssna på oss. Vi vet.

Enkät: Test: Hur långt har vi kommit i arbetet med delaktighet?

Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter

Artikeln har skrivits av den irländske praktikern och forskaren Harry Shier och den fungerar som verktyg för att testa den egna verksamheten – eller sig själv som yrkesperson. Hur bra är vi på att ge barn utrymme att vara delaktiga på riktigt? Ser vi det som en möjlighet för barnen? Eller som en skyldighet för oss? Shier beskriver vad delaktighet är i de sammanhang då barn möter personer som ger dem stödinsatser. Shier ger också argument för att barn ska få hjälp med att komma till tals och bli lyssnade till.

Läs Vägar till delaktighet: Öppningar, möjligheter och skyldigheter

Fortbildningspaket: Barn och unga kan och vet andra saker än vuxna

Fortbildningspaketet innehåller ett grundmaterial för att genomföra en heldagsfortbildning i seminarieform som inkluderar workshop eller gruppdiskussioner med professionella som möter barn och unga med funktionsnedsättning.

Paketet består av en handledning och fyra paket med PowerPoint-bilder som kan plockas ihop utifrån behov och användas vid utbildningar och informationstillfällen.

Handledningen.pdf


Bilder 1-20


Bilder 21-41


Bilder 42-63


Bilder 64-84

Lyssna på oss! Så gör du för att vuxna ska lyssna på dig!

vuxenhandbokenbarnboken

Ungdomar med egen funktionsnedsättning ger sina bästa tips om hur barn och unga kan påverka stödet de får. 

Böckerna är slut i tryckt format men finns för nedladdning. 

Lyssna på oss! pdf

Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig.pdf

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Dokumentationen är resultatet av en idéverkstad, ett seminarium arrangerat av Handikappförbunden. Tips och tankar utbyttes mellan föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning, personal från olika stödverksamheter och myndigheter samt forskare.

Dokumentationen Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Slutrapport från projektet Egen Växtkraft

Slutrapporten.pdf