Dokumentation konferensen Lyssna på oss!

Idékonferensen Lyssna på oss! blev en manifestation för barn och ungdomar och deras berättelser. Nu kan du läsa om den. Lär dig till exempel hur du fångar in små barns berättelser, hur du argumenterar för att ungdomar ska få mer att säga till om i din verksamhet och hur barnen tycker att du ska vara.

Den skriftliga dokumentationen är tänkt som ett komplement till de inspirationsböcker som tagits fram i projektet Egen växtplats.  

Ladda ner dokumetationen från Idékonferensen lyssna på oss! pdf