Material för vuxna om barn från andra

Berätta för barnet om utredningen

När habiliteringsutredningen om barnets funktionsnedsättning är genomförd är det dags att barnet får en begriplig information om resultatet, en så kallad Barnanpassad återgivning av utredning av barnets funktionsnedsättning. Hur går det till? På habiliteringen i Mora har Inger Karnekull-Jakobsson, psykolog, utvecklat en metod för att samtala med barn om barnets förutsättningar. Med hjälp av text och bild kan personal eller förälrar ge barnet en lättillgänglig beskrivning av diagnosen.

Ta kontakt med Inger Karnekull-Jakobsson om du vill veta mer. 

Syskonkompetens - eller i skuggan av ett syskon

Föräldrakraft skriver om projektet Syskonkompetens eller i skuggan av ett syskon där Christina Renlund tagit fram och beskrivit stödverktyg att använda i samtal om funktionsnedsättning. Samtalsverktygen ger ett konkret stöd när det gäller att ta upp svåra frågor med barn i olika åldrar. De gör det lättare för barnet att berätta. Verktygen är främst framtagna för barn som är 3 till 10 år, men fungerar bra även med äldre barn och ungdomar.

Länk till stödverktygen

Appen gav Vincent en röst

Femåriga Vincent har för första gången kunnat kommunicera med sin föräldrar genom en app på familjens Ipad. - Vi ser det positivt. Men vi ser det som ett stöd och ett hjälpmedel främst, det är inget som ersätter personligt stöd utan mer ett verktyg att använda, säger Eva Nordin Olsson, ordförande i Autism och Aspergerförbundet.  

Nyheter på SVT

Dialog Comai

Dialog Comai - Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) ger möjlighet att skapa en dialog på ett enkelt och intuitivt sätt med hjälp av dialogbrickor fyllda med uttryck. Verktyget är framtaget för personer med nedsatt förmåga att tala och utrycka sig i tal eller med nedsatt munmotorisk förmåga. Förutom de färdiga uttrycken som redan finns kan användaren skapa dialogbrickor genom egna bilder/foton, rita, skriva text eller använda Widgitsymboler. Målet med Dialog Comai är att användare, förskrivare och anhöriga/stödpersoner ska kunna kommunicera med eller utan en större utbildningsinsats för att klara av det.

Länk till Dialog Comai

Verktyg och metoder för samtal mellan barn och vuxna

En sammanställning av samtalsverktyg och metoder som kan underlätta kommunikation mellan barn och vuxna finns nu. I Rapporten ”Verktyg och metoder för att underlätta samtal med barn och ungdomar” har Habilitering & Hjälpmedels FoU-enhet, Region Skåne, beskrivit hur verktygen och metoderna fungerar, hur och när de kan användas och för vilka målgrupper de är lämpade.

Verktyg och metoder för att underlätta samtal med barn och ungdomar, pdf

Hur är det att ha syskon med funktionsnedsättning?

Hur är det att växa upp med en syster eller bror som har funktionsnedsättning? Hur kan föräldrar prata med sina barn om detta? Och vad kan professionen göra? På www.syskonkompetens.se finns en mötesplats som tar upp de här frågorna. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt med inriktning mot syskon i alla åldrar, föräldrar och anhöriga och personal inom olika stödverksamheter.

Satsningen är del av projektet Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon som pågår 2009-2012. Det är ett samarbete mellan AMC-föreningen (Arthrogryposis Multiplex Congenita), Habilitering och Hälsa i Stockholms läns landsting, Ågrenska Stiftelsen i Göteborg samt leg. psykolog och psykoterapeut Christina Renlund.

Rita ett samtal i Boken som handlar om dig

Boke som handlar om dig är en arbetsbok för barn som har svårt att utrrycka sina tankar och känslor. Boken innehåller enkla illustrationen samt frågor och påståenden om känslor, kommunikation, vardagliga upplevelser, tankar och drömmar. Barnet kan uttrycka sig genom att rita och måla tillsammans med en vuxen.


Eva Cim von Greyrez, som gjort boken, är illustratör, AD och mamma till tre barn, varav en pojke med
språkstörning. Barnpsykologen Christina Renlund har varit rådgivare.

framsida av Boken som handlar om digsida ur Boken som handlar om dig

Boken som handlar om dig ges ut av Nypon förlag.

Att samtala - med klasskamrater och syskon till barn med förvärvad hjärnskada

består av en lärarhandledning och en CD med bilder som ska locka till samtal och associationer.

Materialet kan köpas via Hjärnskadeförbundets Hjärnkrafts hemsida

Om barns rätt i mötet med vården

Barn och ungas rätt i vården är en nyutkommen antologi om hur FN:s barnkonvention kan bli ett praktiskt redskap för barns rätt i kontakt med vården. Boken vänder sig framför allt till vårdpersonal som möter barn i sitt arbete.

Ett kapitel innehåller aspekter som kan vara särskilt väsentliga för barn och unga med funktionsnedsättning, utöver det som gäller alla barn.

Boken har producerats av Nobab, en nordisk intresseförening för barn och ungdomars rättigheter i kontakt med hälso- och sjukvården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har gett ut boken (2010).

Beställ boken Barn och ungas rätt i vården