Lika och inkluderad – studiematerial om likabehandling och mångfaldsarbete

Vad har vi att vinna på att jobba med mångfald? Mer jämställdhet? Jämnare åldersfördelning? Fler idéer? Kanske fler medlemmar? I vilken ände kan man börja? Det här materialet handlar om hur och varför funktionshindersrörelsen kan arbeta med mångfaldsfrågor. Det tar upp vad mångfald är, vad lagen säger om diskriminering, mänskliga rättigheter och så vidare. Här finns också intervjuer med sex personer som ger sin syn på vad mångfaldsarbete kan innebära.

”Lika och inkluderad” kan användas vid studiecirklar eller som underlag för diskussioner om hur en organisation kan jobba med mångfaldsfrågor.

Lika och inkluderad - ett studiematerial om mångfaldsarbete
i funktionshindersrörelsen.pdf

 Materialet finns också på Daisy.