Välkommen till kongress 2017!

17 – 18 maj 2017 samlas Handikappförbunden till kongress, vårt högsta beslutande organ. Kongressen hålls i Haninge.

Den 17 maj är en publik dag med externa gäster då vi anordnar seminarier som kunskapspåfyllnad. På kvällen blir det kongressmiddag.  

Detaljerat program för 17 maj

Information om anmälan

Den 18 maj ägnas åt ordinarie kongressarbete med motionsbehandling och val med mera. Denna dag beslutas om nya stadgar med anledning av beslutet om namnbyte till Funktionsrätt Sverige, som togs av en extrakongress 2016-10-19. Datum för kongress 2017 beslutades av kongressen 2015. Kallelsen till kongressen skedde i och med att protokollet för kongress 2015 fastställts.

Kongressens beslutande församling utgörs av en företrädare för varje medlemsförbund.

Länens samarbetsorganisationer har rätt att utse en representant per län att närvara vid kongressen. Länens representanter och Handikappförbundens styrelse har yttrande- och förslagsrätt.

I det här materialet hittar du förslagen som styrelsen lägger till kongressen och som ni kan lägga motioner om. Dessa ska enligt Handikappförbundens stadgar, ha inkommit tre månader innan kongressen, det vill säga senast den 17 februari 2017. 

Styrelsens förslag

Motioner skickas senast 17 februari till Lotta Löwenström på lotta.lowenstrom@hso.se  eller Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Handlingar skickas, enligt stadgarna, till samtliga medlemsorganisationer senast fem veckor innan kongressen alltså 12 april 2017.

Frågor om kongressen besvaras av Annika Nyström Karlsson, annika.nystrom.karlsson@hso.se  08-546 404 23


Vi ses i Haninge den 17 och 18 maj!

Välkomna

Handikappförbundens styrelse