Statspartskonferensen 2016

Vi firar att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning fyller 10 år!

 Onsdagen den 15 juni, kl 13.00 på Handikappförbundens kansli i Sundbyberg.

När den nionde konferensen om konventionen äger rum i FN i New York den 14-16 juni, arrangerar Handikappförbunden i konferensrum nr 12 i FN-skrapan ett seminarium på temat ”Rätten att delta – hur man skapar tillgängliga möten online!” (”Right 2 participation – accessible online meetings!”).

Tillsammans äter vi tårta och tittar och lyssnar på seminariet ”Rätten att delta – hur man skapar tillgängliga möten online!” Seminariet hålls i New York vi är uppkopplade via länk.

Presentationer, rekommendationer och länk till seminariet på FN:s webtv.

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!