Hur kan funktionsrätt användas?

Vårt namnbyte innebär att vi introducerar det nya begreppet funktionsrätt i det svenska språket. Vi tycker att begreppet fyller en lucka i den vokabulär vi använder när vi skriver och pratar om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Sedan begreppet introducerades på allvar under hösten 2016, har målsättningen varit att i använda det i våra remisser, skrivelser, pressmeddelanden och debattartiklar.

Funktionsrätt kan användas som en övergripande term för de rättigheter personer med funktionsnedsättningar har, eller i sammansatta ord som funktionsrättskonventionen, funktionsrättspolitik, funktionsrättsfrågor eller funktionsrättsrörelsen.

Det var Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för Delaktighet som först använde begreppet funktionsrättskonventionen i sin blogg.

Här kan du läsa Malins blogginlägg

Här hittar du några exempel på hur vi använder begreppet i vår kommunikation.

Pressmeddelande

Debattartikel (Dagens Samhälle dec, 2016)

Remissvar Handikappförbundens remissvar: För ett jämlikt och hållbart samhälle (S2016/04598/FST)

aktuellt

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-05-16 klockan 11:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj
2017-05-18 klockan 09:00 - 16:00: Kongress 18 maj
2017-05-19 klockan 16:00 - 19:00: En 75-åring blir pånyttfödd!